trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DROGI WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI

    Sejmikowa Komisja Budżetowa, której posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym 12 lutego, pozytywnie zaopiniowała kilka wniosków o zmiany w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej regionu. Trzy z nich dotyczyły wsparcia ze strony samorządów lokalnych, które przekazały do budżetu województwa dofinansowanie na realizację zadań drogowych. Przy okazji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 powstanie ścieżka rowerowa na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna, której realizację kwotą 282 tys. zł wsparła gmina Nowy Tomyśl. Powiat kościański dofinansował kwotą 100 tys. zł budowę obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, a powiat gostyński przekazał 50 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434.

    Inne propozycje zmian w budżecie województwa dotyczą m.in. przekazania przez samorząd województwa kwoty 200 tys. zł na specjalne stypendia dla studentów z Białorusi czy kontynuację inwestycji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie.


    Galeria zdjęć: