trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dodatkowy nabór do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

  Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz § 13 ust. 2, § 17a ust. 1 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. (dalej: Ordynacja):

  Ogłasza dodatkowy nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW)

  1. Nazwa programu:
  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)

  2. Obszary tematyczne :
  1) jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej programem: rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  2) jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej programem: podmiot reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w obszarze właściwym dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

  3. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.

  4. Zgłoszenia organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEW od 23 grudnia 2022 r. do dnia 2 stycznia 2023 r. do godziny 24.00.

  Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

  5. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEW, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą:

  * profilu zaufanego lub

  * podpisu kwalifikowanego lub

  * podpisu osobistego e-dowód,

  który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do WRDPP na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl w tytule maila/pisma ePUAP należy wpisać: „ZGŁOSZENIE DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”.

  6. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do WRDPP na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl W tytule maila należy wpisać: „PROTEST- ZGŁOSZENIE DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”. 

  7. Zasady wyborów w obszarze 2 tj. „podmiot reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w obszarze właściwym dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji” odbywa się na podstawie § 17a Ordynacji. 

   

  UWAGA:

  1. Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, podpisać przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód, następnie przesyłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”.
  2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.
  3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie dotyczy”.
  4. Formularz przesłany tylko w formie skanu nie będzie rozpatrywany!

   
  Pliki do pobrania:
  Uchwała nr 7 Komisji Wyborczej KM FEW - pobierz dokument
  Ramowy kalendarz wyborczy - pobierz dokument
  Formularz zgłoszeniowy - pobierz dokument
  Ordynacja wyborcza - pobierz dokument