trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DEBATA O WODORZE

    Informacja oraz dyskusja na temat gospodarki wodorowej w Wielkopolsce zdominowała lutowe, prowadzone w trybie zdalnym, posiedzenie sejmikowej Komisji Gospodarki. Najpierw przedstawiciele Departamentu Gospodarki UMWW omówili możliwości energetycznego wykorzystania wodoru (w transporcie, przemyśle, codziennym życiu) i zaprezentowali przykładowe kierunki rozwoju takich inwestycji na terenie Wielkopolski północnej i wschodniej. Jak podkreślano, wodór może dać przewagę konkurencyjną regionowi Konina i okolic, które w tej chwili przechodzą transformację i będą odchodziły od paliw kopalnych. Przypomniano też, że samorząd województwa od 2018 roku prowadzi działania zmierzające do rozwoju tej technologii, podejmując m.in. współpracę z firmami, uczelniami, ministerstwem czy Komisją Europejską.

    Ponadto członkowie komisji zapoznali się z realizacją projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego”.


    Galeria zdjęć: