trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Darowane nieruchomości

  Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w dniu 15 grudnia 2010 r.
  Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie darowizn dla gminy Krobia, powiatu chodzieskiego oraz zamiany nieruchomości pomiędzy województwem wielkopolskim a powiatem średzkim.
  Odcinek drogi nr 434 Kostrzyn – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Rawicz został zaliczony do kategorii dróg gminnych. W związku z tym gmina Krobia zwróciła się do samorządu województwa o przekazanie nieruchomości w drodze darowizny. Wartość darowizny oszacowana została na 600 tysięcy zł.
  Powiat chodzieski otrzyma nieruchomość wcześniej oddaną mu w użyczenie. Wartość budynków oraz gruntu oszacowana została na 157 tys. zł.
  Ze względu na potrzebę zwiększenia powierzchni do przechowywania sprzętu drogowego województwo dokona zamiany nieruchomości z powiatem śremskim. Wartość budynków wynosi: 174 tys. zł (województwo) i 378 tys. zł (powiat śremski). Zamiana nastąpi bez dopłaty.
  Radni pozytywnie zaopiniowali także szereg zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa.