trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Czy żywność jest bezpieczna?

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 maja 2011 r.

    Informacja na temat działań służb weterynaryjnych w zakresie bezpieczeństwa importowanej żywności pochodzenia odzwierzęcego była jednym z tematów majowego posiedzenia komisji. Radni zwracali uwagę na wyrywkowość i niewielki zakres przeprowadzanych w tym zakresie kontroli.
    Komisja pozytywnie odniosła się do propozycji radnego Marka Sowy, by skierować na sesję sejmiku projekt stanowiska w sprawie uwzględnienia kwestii rolnictwa wśród priorytetowych zadań polskiej prezydencji w UE. Rozmawiano także o stratach spowodowanych w uprawach przez majowe przymrozki, postulując podjęcie tego tematu także podczas majowej sesji.
    Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu w odpowiednich działach, a także szereg projektów uchwał wprowadzających zmiany do bieżącego planu dochodów i wydatków województwa (m.in. akceptując podział prawie 12,5 mln zł dla wielkopolskich gmin na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól).