trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Cyfrowe województwo – blisko 1 mln zł dla regionu

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  podpisał umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

  Całkowita kwota przyznanego grantu to prawie 1 mln zł. Konkurs grantowy skierowany jest do wszystkich województw w Polsce. Celem konkursu „Cyfrowe Województwo” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

  Otrzymane dofinansowanie związane jest z realizacją zadań w obszarze:

  Cyfryzacji urzędów poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, doposażenie serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

  Dzięki wsparciu zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa informatycznego w jednostce poprzez wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, umożliwiającego diagnozę i ocenę bezpieczeństwa posiadanych systemów informatycznych.

  Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo”.

  Logotypy: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa