trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Co z okulistyką?

    Posiedzenie  Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 14 stycznia 2010 r.
    Radni powrócili do spraw związanych z likwidacją wojewódzkiej placówki – Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Obsługę pacjentów OLK wraz z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia wartymi ponad 2,5 mln zł przejął Poznański Specjalistyczny Ośrodek Usług Medycznych, zatrudniając jednocześnie pracowników obwodu. Tymczasem siedmioro z nich wkrótce po przejściu do nowego pracodawcy otrzymało wypowiedzenia umów o pracę. W tej sytuacji radni przyjęli stanowisko skierowane do władz Poznania, wyrażające dezaprobatę wobec działań szefa POSUM.
    Zajęto się również problemami okulistyki dziecięcej. Na kilkakrotnie ogłaszany przez NFZ konkurs na zapewnienie w Poznaniu całodobowej szpitalnej opieki okulistycznej dla pacjentów do lat 18 nie wpłynęła żadna oferta. Jak poinformowano radnych, w tej sytuacji dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem wyraziła zgodę na udostępnienie swoich pomieszczeń w szpitalu dziecięcym przy ul. Krysiewicza na realizację zabiegów operacyjnych w ramach takiego kontraktu przez jedną z prywatnych klinik okulistycznych. Wpierw jednak z rejestru wojewody musi zostać wykreślona podobna działalność przypisana bezpośrednio szpitalowi dziecięcemu. Członkowie komisji zaakceptowali takie rozwiązanie, apelując w przyjętym stanowisku o jak najszybsze dokonanie stosownych zmian w rejestrze.
    Radni przyjęli ponadto pozytywne opinie do projektów uchwał związanych z realizacją zadań budżetowych województwa przedstawionych na styczniową sesję sejmiku.