trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

CO KONTROLUJE WIOŚ?

    Informacja oraz dyskusja o działalności kontrolnej inspekcji ochrony środowiska w województwie wielkopolskim w 2019 roku zdominowała grudniowe, prowadzone w trybie zdalnym, obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy raport na ten temat przedstawiła radnym Małgorzata Koziarska, zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, która przypomniała m.in. zadania swojej instytucji: kontrolę
    podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów, nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem oraz
    przeciwdziałanie poważnym awariom i pilnowanie usuwania ich skutków. W 2019 roku WIOŚ przeprowadził łącznie 2923 kontrole, kierując m.in. 28 wniosków do organów ścigania. Największym problemem są przestępstwa przeciwko środowisku, np. nielegalne składowanie odpadów, przywóz odpadów zza granicy, nielegalny demontaż aut.
    Oprócz tego radni pozytywnie zaopiniowali projekty budżetu województwa na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu oraz wysłuchali sprawozdania o kompensacji przyrodniczej związanej z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.


    Galeria zdjęć: