trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet z wieloletnią prognozą

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 14 stycznia 2011 r.

    Przymiarkom dotyczącym budżetu na rok 2011 towarzyszyła dyskusja związana z obowiązkiem opracowania, po raz pierwszy w historii samorządu, wieloletniej prognozy finansowej województwa. Projekt dokumentu, pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji budżetowej, dotyczy lat 2011-2022. Podstawowymi składnikami prognozy są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu województwa. Dane te z kolei pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczowym elementem służącym utrzymaniu płynności finansowej samorządu regionu.
    Radni wskazywali, że realistyczne określenie zasadniczych składników prognozy możliwe jest do roku 2014, co wiąże się z perspektywą realizacji i rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spłata zobowiązań województwa (m.in. kredytów i obligacji) planowanych w związku z realizacją tego planu potrwa jednak do roku 2022, stąd tak odległy horyzont czasowy przedstawionego komisji dokumentu. W takcie dyskusji radni opozycji postulowali umieszczenie w prognozie również wydatków związanych z projektowaną budową szpitala pediatrycznego. Ostatecznie większość członków komisji zgodziła się z argumentacją przedstawicieli zarządu województwa, że z decyzją należy poczekać do zakończenia wszystkich ekspertyz związanych z tą inwestycją.
    W przyjętym przez komisję projekcie uchwały budżetowej zakłada się, że dochody województwa w 2011 roku wyniosą 971,68 mln zł, wydatki 1220,58 mln zł, a planowany deficyt 248 mln zł. Najpoważniejszych pozycjami po stronie wydatków są dotacje do kolejowych przewozów regionalnych (113 mln zł) oraz inwestycje drogowe (242,7 mln zł).
    Radni przyjęli ponadto projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom lokalnym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Z pomocy w wysokości 6,66 mln złotych skorzysta pierwszych 20 samorządów spośród 54 uczestniczących w tegorocznej edycji programu.