trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet z prognozą

  III sesja sejmiku w dniu 24 stycznia 2011 r.

  Znaczną część styczniowej sesji wypełniła dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 oraz projektem budżetu województwa na 2011 rok. Główne założenia tych dokumentów wraz z autopoprawką zarządu województwa, uwzględniającą część wniosków wniesionych przez radnych opozycji w trakcie budżetowej analizy w komisjach sejmiku, przedstawiła skarbnik Elżbieta Kuzdro-Lubińska.
  Zasadniczym celem wieloletniej prognozy finansowej województwa jest właściwe zharmonizowanie planu przyszłych dochodów i wydatków samorządu. Ma to z kolei umożliwić prognozowanie kwoty długu, związanej głównie z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi, które zostaną zrealizowane do końca 2014 r.
  W przedstawionym radnym projekcie uchwały budżetowej zakłada się, że dochody województwa w 2011 roku wyniosą 971,68 mln zł, wydatki 1220,58 mln zł, a planowany deficyt 258 mln zł. Największe wydatki wiążą się z inwestycjami drogowymi (242,7 mln zł) oraz z dotacjami do kolejowych przewozów regionalnych (113 mln zł). W trakcie szczegółowej dyskusji nad tym dokumentem radni z opozycyjnych klubów PiS i SLD zgłosili kilkadziesiąt poprawek, zmierzających do zmniejszenia deficytu bądź zmiany struktury niektórych wydatków.
  Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom lokalnym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, która wyniesie 6,66 mln zł, a skorzysta z niej pierwszych 20 samorządów spośród 54 deklarujących udział w tegorocznej edycji programu. Podjęto także uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności gruntu na rzecz jego dotychczasowego użytkownika, którym był powiat obornicki, a także wyznaczenia obszarów aglomeracyjnych: Gniezno, Piła, Ujście.
  W kolejnych uchwałach sejmik zadecydował o nadaniu statutów: Zespołowi Parków Krajobrazowych, Teatrowi Wielkiemu im. St. Moniuszki oraz Wielkopolskiemu Centrum Onkologii, dokonał aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, zatwierdził sprawozdanie dotyczące działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2010 rok.