trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet po reformie


    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 27 listopada 2009 r.

    Dochody budżetu województwa stopnieją z roku na rok z blisko dwóch miliardów złotych do około 770 mln zł. To skutek obowiązywania nowej ustawy o finansach publicznych zmieniającej sposób przekazywania funduszy na zadania współfinansowane w ramach programów Unii Europejskiej. Od 2009 r. w regionalnym budżecie pozostają jedynie własne projekty samorządu województwa. Pozostali beneficjenci otrzymają dofinansowanie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
    Mniejszy budżet oznacza ograniczenie możliwości zaciągania kredytów przy wzroście zadłużenia w porównaniu z dochodami regionu. W związku ze spadkiem zatrudnienia, niezbyt optymistycznie rysują się prognozy wzrostu dochodów z podstawowych dla województwa źródeł, jakimi są udziały w podatkach z PIT i CIT. To wszystko zmusza do dokładnego planowania wydatków.
    Dyskusje radnych związane były głównie z kształtem wieloletniego planu inwestycyjnego. Nie kwestionowano jednak zasadniczej idei projektu planu wydatków, zmierzającej do ograniczenia nowych zadań i rezygnacji z inwestycji, których przygotowanie może ulec opóźnieniu.
    Członkowie komisji przyjęli pozytywne opinie w sprawie korekt w tegorocznym planie dochodów i wydatków województwa, a także, po odrzuceniu wniosków opozycji zmierzających m.in. do ograniczenia bądź przesunięć niektórych wydatków, projektu budżetu na rok 2010.