trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Bój o drogi

    Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w dniu 17 czerwca 2010 r.

    Stosunkiem głosów 6-5 komisja wydała negatywną opinię wobec proponowanych zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zakresie dróg wojewódzkich. Chodziło o obwodnice Obornik i Gostynia oraz o poprawę stanu dróg dojazdowych do Wronek, na których przewidywany jest znaczący wzrost ruchu ciężarówek w związku z rozwojem produkcji w fabryce Samsunga. Radni opozycji poddawali w wątpliwość możliwość sfinansowania tych inwestycji przez województwo. Nalegali też, by skłonić inwestora (firmę Samsung) do korzystania z transportu kolejowego.
    Pozytywne opinie komisji uzyskały natomiast informacje o działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w 2009 roku i o ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, jak również zaprezentowane założenia do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Radni zapoznali się także z informacjami o stanie prac nad rozpoczęciem działalności przewozowej przez samorządową spółkę Koleje Wielkopolskie. Z informacji Departamentu Transportu wynika, że podmiot ten wkrótce uzyska niezbędną licencję, a zakładane na 2011 rok rozpoczęcie przewozów jest realne.