trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

BEZ ZADŁUŻANIA

    Informacje o przebiegu wykonania budżetu województwa oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej regionu w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku, a także wynikające z nich istotne zmiany, które sejmik ma przegłosować w obu tych dokumentach – były przedmiotem obrad sejmikowej Komisji Budżetowej, które odbyły się 17 września.

    Zakres dokonywanych zmian oraz ich przyczyny i skutki przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska. W wyniku przede wszystkim ponadprzeciętnego wzrostu wpływów z podatku CIT (w skali roku skorygowano ten wskaźnik, zapisując dodatkowe 175 mln zł dochodów do budżetu), a także niewykonania niektórych z zaplanowanych wydatków majątkowych (na prawie 90 mln zł) województwo zrezygnuje z zaciągania w tym roku planowanego na 150 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przewidywanej emisji 40 mln zł obligacji.

    Komisja pozytywnie zaopiniowała całość planowanych przez sejmik zmian w budżecie i WPF. Podobnie radni uczynili z kilkoma projektami sejmikowych uchwał, na mocy których możliwe będzie przekazanie jeszcze w 2021 roku wojewódzkiego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego z Wielkopolski w różnych obszarach (np. sport, turystyka, ochrona środowiska, kultura, ratownictwo wodne).


    Galeria zdjęć: