trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Będzie współpraca

    Jak co roku samorząd województwa planuje współpracę z działającymi w Wielkopolsce NGO-sami, w tym przekazywanie im pomocy finansowej na określone działania. Związane z tymi założeniami dokumenty zaopiniowała (podobnie, jak wcześniej kilka innych) sejmikowa Komisja Gospodarki, która obradowała 24 listopada.

    Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z przeprowadzonych konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, w tym ze zgłoszonymi propozycjami poprawek (część z nich przyjęto). Następnie komisja pozytywnie zaopiniowała projekty sejmikowych uchwał dotyczących przyjęcia programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Pierwsza dotyczy programu rocznego (na 2024 r.), a druga – wieloletniego (na lata 2024-2028). Do NGO-sów trafi więcej pieniędzy, niż w poprzednich latach. W dokumencie znalazł się zapis, że na tę współpracę w 2024 r. przewidziano kwotę „nie niższą niż 28 mln zł”, w tym przynajmniej 25 mln zł będzie wydatkowane w ramach umów jednorocznych.

    Ponadto członkowie komisji zapoznali się z projektami przyszłorocznego budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej regionu, a także zaopiniowali propozycje korekt dotyczących bieżącego planu dochodów i wydatków.


    Galeria zdjęć: