trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

BĘDZIE NOWA SZKOŁA

    Sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki, która w trybie zdalnym obradowała 14 kwietnia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koninie. Po przeprowadzeniu wszystkich formalności nowa placówka miałaby rozpocząć działalność od września 2021 roku i funkcjonować w ramach podległego samorządowi województwa Wielkopolskiego Samorządowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

    Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali szereg propozycji zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, dotyczących inwestycji w marszałkowskich jednostkach oświatowych, a także realizowanych przez nie programów i projektów. Przy tej okazji członkowie komisji dyskutowali również o zmęczeniu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego przedłużającymi się zdalnymi formami nauczania i o potencjalnych działaniach, które można podjąć w tej sytuacji. Po raz kolejny radni poruszyli też kwestię lobbingu na rzecz przywrócenia możliwości kształcenia kadry pielęgniarskiej na poziomie szkół średnich, w tym w placówkach prowadzonych przez samorząd województwa.


    Galeria zdjęć: