trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

„Nie” dla przejęcia PKS

    Nie ma wystarczających uzasadnień ekonomicznych, aby rekomendować sejmikowi podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji lub udziału po komercjalizacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa poznańskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Taką konkluzją kończy się szczegółowa analiza przygotowana przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego, która odnosi się do propozycji przejęcia PKS, zgłoszonej na początku roku przez część wojewódzkich radnych. Jednym z argumentów, zawartym w przyjętym przez komisję dokumencie, jest konieczność poniesienia w najbliższych latach znacznych nakładów inwestycyjnych na odnowienie taboru i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku przewozów pasażerskich.

    Radni zapoznali się także z wnioskami wynikającymi z dokumentu ,,Prognoza oddziaływania na środowisko – synteza do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”. Wynika z niej, że uwarunkowania środowiskowe stają się jednym z podstawowych czynników wyznaczających kierunki i tempo rozwoju regionu, decydujących zarówno o kosztach inwestycji, jak też jakości życia jego mieszkańców.

    Komisja zapoznała się z sytuacją finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz inicjatywami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjęto wniosek o podjęcie działań w kierunku obniżenia wysokości niektórych opłat egzaminacyjnych w WORD.

    Radni przyjęli ponadto projekty uchwał sejmiku dotyczące zmian w planie dochodów i wydatków województwa związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.