trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Baza kandydatów NGO na członków komisji konkursowych na rok 2022

  Na podstawie Uchwały Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 251/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

  Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona także na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.umww.pl) oraz na portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl).

  Departament/Jednostka organizujący/a otwarty konkurs ofert przed powołaniem komisji oceniającej oferty będzie się kontaktował/a z wybranymi kandydatami w celu ustalenia możliwości ich udziału w jej pracach.

  Przypominamy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny a członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  Ponadto przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenia w sprawie unikania konfliktu interesów.

  Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2022 - pobierz dokument


  Galeria zdjęć: