trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

    Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! to trzyletni program, który swym zasięgiem obejmuje całe województwo Wielkopolskie. Operatorem programu w Wielkopolsce jest Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

    Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkoposkiego jest partnerem programu, którego strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i rozwijać sieć współpracy między instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami i edukatorkami. Dodatkowo poprzez partnerstwo wynikające z owej sieci, działania BMK pozwalają odpowiadać na konkretne potrzeby z obszaru kultury i edukacji danego regionu i lokalnych społeczności. Bardzo Młoda Kultura ma przyczyniać się również do pogłębienia kompetencji szeroko rozumianych animatorów i animatorek, zajmujących się edukacją kulturową w Polsce oraz stwarzać możliwości rozwijania osobistych kompetencji, jak i nowych form edukacji kulturowej i współdziałania.

    Realizowana przez Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! idea współpracy zakłada z jednej strony wzmacnianie i kontynuowanie dotychczasowych partnerstw, zaś z drugiej strony otwarcie na budowanie kolejnych partnerstw z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi. Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem i współtworzeniem sieci Partnerów w ramach programu Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!, prosimy o kontakt pod adresem a.soltysiak@ckzamek.pl

    Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, a także Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznań.


    Galeria zdjęć: