trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad

   

  PORZĄDEK OBRAD

  XXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  22 lutego 2021 r. /godz.1100/

   

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2021 w województwie wielkopolskim Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2021 r.
  10. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela. 
  11. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2020 roku. 
  12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  13. Interpelacje i zapytania radnych
  14. Zamknięcie posiedzenia.

   15 lutego 2021 r.