trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Aktywni w Wielkopolsce - VIII edycja - przedłużenie terminu składania wniosków!!!

  Konkurs Puchar RecyklinguZapraszamy do udziału w już ósmej edycji konkursu "Aktywni w Wielkopolsce", który odbywa się w ramach ogólnopolskiego konkursu Puchar Recyklingu organizowanego przez redakcję miesięcznika "Przegląd Komunalny". Partnerem inicjatywy jest Województwo Wielkopolskie. Do udziału w Konkursie zaproszone są wielkopolskie gminy, związki i porozumienia międzygminne, jak również przedsiębiorstwa zbierające i zagospodarowujące odpady oraz instalacje sortujące odpady i  przygotowujące je do recyklingu. Są one nagradzane za skuteczne i nowatorskie działania w zakresie gospodarki odpadami.

  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach głównych: Gmina Recyklingu i Lider Recyklingu. Organizator może przyznać również nagrody w kategoriach dodatkowych za działania wspierające gospodarkę odpadami. W ramach konkursu oceniane są m.in. masy zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, osiągnięte poziomy recyklingu, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę brane jest również funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów, nienadających się do recyklingu.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2023 r.

  Przyznane przez Kapitułę Konkursu nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. we Wrocławiu, w ramach Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2023.

  Wzorem ubiegłego roku zostanie przyznany również „Wielkopolski Kwiat Recyklingu”. Tą wyjątkową nagrodą Samorząd Województwa Wielkopolskiego uhonoruje gminę za najbardziej efektywne i skuteczne działania podjęte w celu utworzenia prawidłowego systemu gospodarowania odpadami, dobrze funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz za rzetelne prowadzenie sprawozdawczości.

  Warunki uczestnictwa w Konkursie, oraz inne informacje szczegółowe, w tym Regulamin Konkursu,  dostępne są na stronie: http://www.pucharrecyklingu.pl/o-konkursie/