trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

AKTYWNA POLITYKA SPOŁECZNA

    Rozpatrując dokumenty podsumowujące rok 2020 w Wielkopolsce, obradująca online 19 maja sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej szczególnie zwróciła uwagę na „antycovidową” aktywność samorządu województwa i podległych mu instytucji w obszarze polityki społecznej i wspierania rodziny.

    W minionym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu „przerobił” prawie 1,2 mld zł środków w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Z kolei Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu realizował projekty specjalnie uruchomione w omawianej dziedzinie w związku z wystąpieniem pandemii i jej skutkami. Mówiła o tym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, przedstawiając radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Z kolei dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski, prezentując raport o stanie województwa w ubiegłym roku, zwracał uwagę na programy realizowane przez regionalny samorząd w sferze polityki społecznej.

    Komisja zapoznała się również z informacją o stanie mienia województwa, a także z podsumowaniem realizacji programów – rocznego i wieloletniego – współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali szereg propozycji zmian w tegorocznym budżecie regionu i w WPF.


    Galeria zdjęć: