trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Adopcje, seniorzy i cudzoziemcy

    Jakie najważniejsze działania w zakresie polityki społecznej będą podejmowane przez województwo w 2024 roku? Rozmawiali o tym członkowie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, analizując projekty budżetu i WPF oraz zapoznając się z informacją na temat działalności wielkopolskich ośrodków adopcyjnych w minionych latach.

    Najważniejsze projekty dofinansowane ze środków unijnych, a koordynowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, omówił jego dyrektor Grzegorz Grygiel. Jednym z nich jest kontynuacja (choć na razie w nieco mniejszym zakresie) działalności centrów integracji cudzoziemców. Innym – Wielkopolskie Centrum Teleopieki – zestaw działań skierowanych do seniorów (specjalne opaski, teleporady, granty dla JST rozwijających system usług senioralnych). Kolejnym dużym przedsięwzięciem, w które zaangażowane są wszystkie wielkopolskie powiaty, jest projekt dotyczący deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

    A rzecz dotyczy ponad 5 tysięcy młodych Wielkopolan przebywających bądź w instytucjach opiekuńczych, bądź w rodzinach zastępczych. Z tym wiąże się też omawiana na posiedzeniu działalność wielkopolskich ośrodków adopcyjnych (obecnie, w strukturze ROPS, funkcjonuje ich 5 w regionie). Ich przedstawiciele pracują z jednej strony z osobami, które mają zamiar przysposobić podopiecznych, a z drugiej – z dziećmi, które mogą zostać adoptowane. Średnio w roku udaje się przeprowadzić około 200 adopcji w Wielkopolsce. Podczas dyskusji wskazywano na pojawiające się w tej materii wyzwania: coraz mniej chętnych do podejmowania adopcji, potrzebę utworzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dla dzieci pozostawianych w szpitalach po urodzeniu), rosnący problem dotyczący porzucanych dzieci ukraińskich.


    Galeria zdjęć: