trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zmiany nie tylko klimatyczne

    Radni wysłuchali informacji na temat stanu przygotowania do międzynarodowej konferencji dotyczącej zmian klimatycznych i ochrony klimatu organizowanej przez samorząd województwa wraz z przedstawicielami ministerstwa środowiska Dolnej Saksonii. W tym roku konferencja ma mieć charakter warsztatów roboczych w postaci panelu ekspertów. Na organizację konferencji przeznaczonych zostanie 100 tys. zł po stronie polskiej oraz 6 tys. euro po stronie niemieckiej.

    Radni opiniowali także wniosek dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań Departamentu Środowiska. Dochody zwiększyły się o ponad 30 tys. zł. Są to pieniądze pochodzące głównie z opłat za korzystanie ze środowiska oraz obowiązków przedsiębiorców w sprawie odpowiedniego gospodarowania odpadami. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

    Komisja wyraziła także akceptację dla kandydatury Jarosława Sobczaka na członka rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.