trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zgromadzenie Ogólne Sieci Regionów PURPLE

  W dniach 23-24 maja br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w międzynarodowej konferencji Sieci regionów podmiejskich PURPLE w Dublinie, która została zorganizowana przy okazji jej Zgromadzenia Ogólnego.

  Sieć PURPLE istnieje od 2004 roku i skupia obecnie 15 regionów z 10 krajów UE. Jej celem jest podniesienie poziomu znajomości problematyki obszarów miejsko-wiejskich, przede wszystkim skupionych w pobliżu dużych aglomeracji, zarówno na poziomie europejskim, narodowym, jak i regionalnym. Partnerzy sieci pracują również nad zagadnieniem maksymalizacji korzyści wynikających z takiego położenia oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich.

  PURPLE prowadzi aktywny lobbing na arenie UE, dotyczący przede wszystkim Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki spójności – dwóch dziedzin, które w największym stopniu dotyczą regionów podmiejskich. Sieć intensywnie współpracuje z intergrupą URBAN w Parlamencie Europejskim, która zajmuje się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju terenów miejskich oraz Komisją Europejską pracującą obecnie nad inicjatywą dla obszarów miejsko-wiejskich RURBAN.

  Wielkopolska rozważa przystąpienie do sieci i w związku z tym Marszałek Woźniak prowadził rozmowy z jej przewodniczącym, a zarazem Wiceprzewodniczącym regionu Rhône-Alpes Michelem Gregoire oraz jedną z założycielek sieci i jej byłą przewodniczącą – Lenie Dwarshuis-van de Beek z holenderskiego regionu Randstad. Przez najbliższy rok Wielkopolska będzie uczestniczyć w pracach Sieci w roli obserwatora.

  Więcej na temat sieci: http://www.purple-eu.org/en

  Autor: BIWW