trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zdyscyplinują radnych

    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (przygotowany z jej inicjatywy) zmieniającej regulamin sejmiku. W myśl nowelizacji prowadzący sesję sejmiku lub posiedzenie komisji będzie mógł zarządzić dodatkowe sprawdzenie obecności w dowolnym momencie obrad (dotąd radni podpisywali listę tylko na początku). Brak podpisu radnego będzie równoznaczny z potraktowaniem tego jako nieobecności podczas posiedzenia i potrąceniem części diety. Ta zmiana ma pomóc w utrzymaniu kworum podczas posiedzeń.

    Komisja także pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w statucie województwa, m.in. doprecyzowujących zapisy dotyczące nadzwyczajnej sesji sejmiku.

    Omawiano także problem potrącania diet za nieobecność podczas wyjazdowych zagranicznych posiedzeń komisji oraz mechanizmy rządzące przyznawaniem i wręczaniem odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.