trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zamiast fast foodów i słodyczy

    Od października do lutego uczniowie z klas 1-3 mogą otrzymywać zestawy owoców i warzyw i soki owocowe. Wszystko to za darmo i w szkołach. Niestety, nie we wszystkich. Jak poinformował radnych przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego udział w programie finansowanym przez Unię Europejską jest dobrowolny. W pierwszym semestrze przystąpiło do niego w Wielkopolsce 6 dostawców i 550 szkół. W pierwszym etapie wystąpiły problemami z kojarzeniem zainteresowanych szkół i dostawców. Radni, pozytywnie oceniając program, domagali się jego sprawniejszej realizacji oraz promocji, aby w kolejnych miesiącach owoce i warzywa mogły trafić do jak największej liczby uczniów.
    Radni zapoznali się także z informacją na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Wielkopolsce. Województwa zajmują się m.in. wdrażaniem zadań z zakresu poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oraz jakości życia na obszarach wiejskich. W zakończonym niedawno naborze wniosków do działania PROW „Odnowa i rozwój wsi” w Wielkopolsce zgłoszono 276 projektów. W województwie wielkopolskim wnioski zakwalifikowane do realizacji w tym działaniu zostaną dofinansowane kwotą 21 578 628 euro, czyli ok. 94 mln złotych.
    Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał na najbliższą sesję sejmiku, m.in. dotyczących zmian w tegorocznym budżecie oraz w planie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.