trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Za mało innowacyjni

    Posiedzenie Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 12 kwietnia 2011 r.
    Radni spotkali się w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Przed rozpoczęciem posiedzenia mieli okazję zwiedzić sąsiadujący z nią budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
    Członkowie komisji wysłuchali informacji o wykonaniu zadań na drogach województwa wielkopolskiego w roku 2010. W tym okresie na zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przeznaczone zostało 126,5 mln zł, z czego 101,6 mln zł dofinansowała Unia Europejska. Oprócz tego Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował zadania własne. Wśród nich znalazły się: likwidacja zagrożeń na dojściach do szkół, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz postawienie 18 sygnalizacji świetlnych. W zeszłym roku wybudowano 6 obwodnic, 126 km dróg oraz 8,8 km ścieżek pieszo-rowerowych.
    Komisja zapoznała się także z informacją o zaawansowaniu projektów realizowanych przez Wielkopolski Urząd Pracy. Jak wynika z przedstawionych danych, w 2010 roku wpłynęło ponad 8 tys. wniosków na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast podpisanych zostało 2 tys. umów. Najmniejsze zainteresowanie beneficjentów wzbudzają konkursy związane z działaniami innowacyjnymi. Jednak problem ten nie dotyczy wyłącznie Wielkopolski, lecz całego kraju. Największą trudność sprawia wykazanie innowacyjności w projekcie. WUP realizuje także projekty własne polegające na: pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wsparciu stypendialnym dla doktorantów (3 tys. zł miesięcznie wypłacane przez rok), wykształceniu profesjonalnych kadr. W trakcje realizacji jest projekt outplacementowy, polegający na aktywizacji zawodowej grupy 90 osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020.