trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Z kim współpracować?

    XLV sesja sejmiku w dniu 29 marca 2010 r.
    Sejmik przyjął sprawozdanie ze współpracy zagranicznej województwa w 2009 roku oraz zaakceptował plan takowej na rok bieżący. Omawianie tych dokumentów stało się okazją do dyskusji o „polityce zagranicznej” województwa. Wynika z niej, że choć najaktywniejsze kontakty Wielkopolska ma z tradycyjnymi regionami partnerskimi, zwłaszcza niemieckimi, największe zainteresowanie wzbudzają misje gospodarcze do dalekich krajów. Radni zapoznali się także z corocznym sprawozdaniem z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
    Przedstawiono też założenia zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Dokument ten został uchwalony w 2001 roku i od dłuższego czasu toczyły się prace nad jego uaktualnieniem. W kwietniu projektowi planu przyjrzą się odpowiednie komisje, a pod koniec miesiąca powinien on zostać uchwalony przez sejmik. Radni odrzucili jednocześnie wniosek gminy Dopiewo o usunięcie naruszenia prawa, polegającego na zapisaniu w planie proponowanego przebiegu trasy szybkiej kolei z Poznania do Berlina. Wiadomo jednak, że w znowelizowanym planie tej trasy już nie będzie.