trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wniosek o absolutorium

    Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami komisji merytorycznych sejmiku oraz wyjaśnieniami zarządu województwa, dotyczącymi zasadniczych problemów i zdarzeń, które miały wpływ na ostateczny kształt budżetu za rok 2008, uznano, że ubiegłoroczny plan przychodów i wydatków samorządu województwa realizowany był prawidłowo. Za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego głosowało 3 radnych pry jednym głosie przeciwnym.

    Powyższa konstatacja stanowiła podstawę do wystąpienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do sejmiku o udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2008, o czym w stosownym terminie i formie poinformowano Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.