trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska turystyczna

  Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 10 lutego 2010 r.
  „Program operacyjny promocji turystycznej województwa wielkopolskiego” oraz „Program operacyjny rozwoju produktów turystycznych” przygotowane na zlecenie Wielkopolskiej  Organizacji Turystycznej zaprezentowano radnym podczas lutowego posiedzenia komisji. Realizacja tych programów wynikała z zaleceń przyjętej wcześniej przez sejmik „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim”.
  „Program operacyjny promocji turystycznej województwa wielkopolskiego” obejmuje działania podejmowane, finansowane i realizowane przez władze wojewódzkie i Wielkopolską Organizację Turystyczną, ale dotyczy również przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy, stowarzyszenia i instytucje, których działania promocyjne są lub powinny być wspierane organizacyjnie i finansowo przez władze wojewódzkie.
  W szczególności program obejmuje produkty turystyczne o znaczeniu międzynarodowym, ponadregionalnym i regionalnym.
  Do wizerunkowych produktów turystycznych regionu rekomendowanych do rozwoju zakwalifikowano: Poznań jako biznesowy produkt turystyczny, Poznań jako kulturowy produkt turystyczny, Wielkopolska Piastów wraz z Kaliszem, zabytkowe szlaki kolejowe Wielkopolski, sanktuarium w Starym Licheniu. Ponadto program operacyjny wskazuje tzw. produkty podstawowe turystyki, m.in.: turystykę kulturową, wodną, rowerową, konną, konferencyjną oraz produkty niszowe i uzupełniające, w tym produkty dla turystyki krajoznawczo-przyrodniczej oraz produkty agroturystyczne.
  Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej kolejnym samorządom uczestniczącym w programie „Moje boisko –Orlik 2012”.