trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na 20. Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

  Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, jako członek Izby Regionów, uczestniczył w 20. Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), która odbyła się w dniach 22 – 24 marca 2011 roku w Strasburgu.

  Kongres reprezentuje władze lokalne i regionalne 47 państw członkowskich Rady Europy. Podczas wiosennej sesji plenarnej omawiano m.in. współpracę między Kongresem a innymi organizacjami reprezentującymi regiony w Europie – w tym Komitetem Regionów. Członkowie CLRAE dyskutowali również rozwiązania, które władze lokalne i regionalne mogą stosować dla poprawy sytuacji Romów.

  Jedną z najważniejszych dyskusji poświęcono reformie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. Sprawozdawcy podkreślali, że CRLAE ma do spełnienia ważną rolę, stojąc na straży Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz prowadząc misje obserwacyjne podczas wyborów odbywających się w państwach członkowskich.

  Podczas sesji przyjęto również szereg raportów dotyczących monitorowania demokracji lokalnej i regionalnej w Turcji, Austrii, Rumunii oraz na Malcie. Przedstawiony został również raport z obserwacji wyborów lokalnych na Ukrainie, które odbyły się 31 października 2010 roku.

  Gościem sesji plenarnej był m.in. Thomas Hammarberg, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, który wziął udział w dyskusji na temat działań na rzecz praw człowieka podejmowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. W swoim wystąpieniu Komisarz zwrócił uwagę na wyjątkową rolę, jaką ma do odegrania Kongres w zakresie intensyfikowania działań na rzecz ochrony i promowania praw człowieka na poziomie lokalnym i regionalnym.

  Kolejna, 21. sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, odbędzie się w dniach 18 – 20 października br. w Strasburgu.

  Źródło: CRLAE/BWM