trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

W parku krajobrazowym

    nformacja o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2008 oraz formy edukacji ekologicznej dla młodzieży prowadzone przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie były głównymi tematami październikowego posiedzenia komisji.
    Informację o stanie środowiska w regionie przedstawiła zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – pani Hanna Kończal, która zaprezentowała radnym największe zagrożenia, m.in. dużego zanieczyszczenia wód w Wielkopolsce, czy też rosnącego poziomu hałasu. Zwróciła ponadto uwagę, iż wiele samorządów ponad interes ekologiczny przedkłada zyski, które niosą za sobą inwestycje, nierzadko skutkujące jednak trwałym zniszczeniem środowiska naturalnego.
    Z racji obecności komisji w ośrodku w Chalinie, znajdującym się na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, jej członkowie mieli okazję zapoznać się z charakterem tego pomnika przyrody, stanowiącego jedyną kryptodepresję w Wielkopolsce. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Janusz Łakomiec przedstawił ponadto cele oraz formy działalności prowadzone przez ośrodek, a także zapoznał radnych z bogatą historią zabytkowego dworku wchodzącego w skład kompleksu.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała także szereg poprawek do tegorocznego budżetu, dotyczących m.in. gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej i depozytowej.