trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

VI Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe

  Organizacja administracji rządowej i samorządowej w Polsce po 1989 roku oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie to główne tematy VI Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, które odbywa się 3 i 4 lutego br. w Warszawie. W forum biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ukraińskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej, marszałkowie województw z Polski oraz gubernatorzy obwodów z Ukrainy. Wielkopolskę reprezentuje Marszałek Marek Woźniak.

  Tematami poruszanymi na Forum są m.in.  funkcjonowanie związków oraz stowarzyszeń samorządów terytorialnych i ich aktywności na arenie europejskiej. Forum jest organizowane w ramach X Szczytu Gospodarczego Polska-Ukraina. W drugim dniu w obradach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będą uczestniczyć prezydenci obu państw.

  O organizacji VI Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego rozmawiał pod koniec stycznia br. sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak z Wiktorem Tichonowem, wicepremierem i ministrem rozwoju regionalnego, budownictwa i gospodarki mieszkaniowo-komunalnej Ukrainy podczas spotkania poświęconego działaniu samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie.

  Jak zaznaczył wicepremier Wiktor Tichonow, strona ukraińska wysoko ocenia efektywność reformy administracji publicznej w Polsce i jest zainteresowana m.in.

  decentralizacją zadań publicznych. Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak przedstawił zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym Polski po 1989 roku. Wyraził też chęć współpracy i otwarcie na wymianę informacji i doświadczeń w celu wzmocnienia oraz doskonalenia struktur samorządu terytorialnego na Ukrainie.

  Ministrowie podkreślili, że  wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce jest najlepszym dowodem na zacieśnienie stosunków polsko-ukraińskich i współpracy dwustronnej. Wyrazili również przekonanie, że spotkanie prezydentów obu państw wpłynie na rozwój dalszych kontaktów.

  źródło: MSWiA