trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

V Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W poniedziałek 21 marca 2011 roku o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbędzie się V Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjecie uchwały zmieniającej uchwalę Nr III/43/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz  wskazania organów do tego uprawnionych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2011.
  9.  Sprawozdanie o współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w roku 2010.
  10. Plan  współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w roku 2011.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na Wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku.
  12. Informacja o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie Województwa Wielkopolskiego 2011 roku oraz rejonizacji tych upraw.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w cenniku usług oferowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia p. Ryszarda Jaworskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/704/10 z dn. 31 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”.
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które w 2011 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi  województwa.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie i zawarcie w tej sprawie umowy.
  20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim i zawarcie w tej sprawie umowy.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie i zawarcie w tej sprawie umowy.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie i zawarcie w tej sprawie umowy.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie i zawarcie w tej sprawie umowy.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach i zawarcie w tej sprawie umowy.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy i zawarcie w tej sprawie umowy.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddziałem Terenowym w Koninie – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie i zawarcie w tej sprawie umowy.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile i zawarcie w tej sprawie umowy.
  28. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia o stanie realizacji kontraktów i nadwykonań za 2010 rok.
  29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  31. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.
  32. Interpelacje i zapytania radnych.
  33. Zamknięcie posiedzenia.