trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ubędzie spalin

    Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów powoduje niekontrolowane spalanie śmieci, głównie w przydomowych kotłowniach.

    Rozwiązaniem, wpisującym się w założenia obydwu programów, jest budowa obwodnic oraz usprawnianie ruchu miejskiego. Programy dla powiatu ostrowskiego i Leszna, pozytywnie zaopiniowane przez radnych, rekomendują także inne działania służące ochronie powietrza, m.in. termomodernizacje budynków, wymiana kotłów, upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, promocja komunikacji zbiorowej, poprawa płynności ruchu w miastach, budowa parkingów i ścieżek rowerowych, edukacja ekologiczna. Ich przyjęcie wynika z wymogów prawa europejskiego, ale także wspiera starania podmiotów inwestujących w ochronę środowiska.