trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Tożsamość regionalna oraz postawa wobec „nowego” głównymi tematami V Światowych Dni Innowacji

  Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego otworzył piątą edycję Światowych Dni Innowacji (ŚDI). Cykl konferencji rozpoczęła debata „Nowoczesne społeczeństwa - przywództwo, tożsamość, współpraca”. 

  W swoim wystąpieniu Marszałek Woźniak podkreślił fakt, że panele i dyskusje tegorocznych światowych Dni Innowacji koncentrują się wokół pięciu Obszarów Badawczych 'Foresightu Wielkopolski': kapitału społecznego, tożsamości regionalnej, postaw wobec nowych i nowego, przywództwa regionalnego oraz konkurencyjnej współpracy. Dyskusja wokół tych priorytetowych dla rozwoju naszego regionu kwestii musi toczyć się z udziałem różnych środowisk, w szerokim kontekście kulturowym i społecznym. Już w Traktacie Lizbońskim szeroko pojęta kultura wskazana została jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju. Na ten istotny aspekt, decydujący o kształcie współczesnego świata, zwraca uwagę również Strategia 'Europa 2020'. Nie jest przecież odkryciem ostatnich lat, że kultura życia w dużym stopniu determinuje jego jakość. INNOWACYJNOŚĆ TO PRZEDE WSZYSTKIM SPOSÓB MYŚLENIA - zauważył Marszałek.

  Zaprezentowaniu idei przyświecającej tegorocznym ŚDI była poświęcona konferencja prasowa z udziałem Leszka Wojtasiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Olgierda Dziekońskiego - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Rafała Grupińskiego – Posła na Sejm RP.

  Organizatorem ŚDI, odbywających się w dniach 23 - 28 maja 2011 roku, jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. To międzynarodowe wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez poświęconych promocji idei innowacji oraz budowie kreatywnego i otwartego społeczeństwa. Debaty organizowane w trakcie Światowych Dni Innowacji koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: tożsamość regionalna, przywództwo regionalne oraz postawa wobec „nowego” i „nowych”.

  Światowe Dni Innowacji rozpoczyna konferencja „Nowoczesne społeczeństwa - przywództwo, tożsamość, współpraca”, poświęcona budowie nowoczesnej społeczności i roli, jaką w tym procesie odgrywa silna tożsamość i przywództwo regionalne. Grono międzynarodowych ekspertów podejmie debatę o wpływie postaw społecznych, wzorców mentalnych, uwarunkowań geograficzno-historycznych na kierunek rozwoju regionów. W drugiej części konferencji liderzy reprezentujący różne strefy życia społecznego (kulturę, gospodarkę, religię, politykę) przybliżą znaczenie kreatywnego przywództwa dla budowy silnego regionu. 

  Podczas drugiego dnia ŚDI zatytułowanego „Postawa wobec nowego i nowych kluczem do budowy konsensusu społecznego” zostanie zorganizowana publiczna debata o znaczeniu tolerancji, otwartości na inne społeczności oraz o kreatywnym wykorzystaniu tradycji, kultury i tożsamości regionalnej. Uczestnikami dyskusji będą przedstawiciele nauk społecznych i cudzoziemcy, dla których nasz region stał się drugą ojczyzną, młodzież akademicka z Poznania oraz Kalisza, Konina, Leszna i Piły. Spotkamy się m.in. z prof. Magdaleną Środą z Uniwersytetu Warszawskiego, Ivanem Djurdjevićem – piłkarzem KKS Lech Poznań i Killionem Munyamą - Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


  Trzeci dzień p.n. „Smart Specializations – tożsamość małych ojczyzn” zostanie poświęcony zagadnieniom Strategii Europa 2020, w której poprzez inicjatywę przewodnią „Unia Innowacji” wskazuje się na badania i innowacje jako priorytetowe kierunki rozwoju Europy. Podczas debaty przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele pięciu regionów europejskich (Limburgii, hrabstawa Kent, Banskiej Bystricy, Berlina oraz Warmii i Mazur) będą próbować odpowiedzieć na pytania: czym są inteligentne specjalizacje i czy rzeczywiście potrzebujemy ich w Europie i w Wielkopolsce?

  W trakcie tygodnia „Światowych Dni Innowacji”, od 25 do 27 maja, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich organizowana będzie arena DESIGN, która zostanie poświęcona współczesnemu wzornictwu, projektowaniu przemysłowemu i architekturze. Podczas tych kilku dni będzie można obejrzeć wystawy, posłuchać wykładów znamienitych gości reprezentujących świat designu i biznesu. Ważnym wydarzeniem będzie wręczenie nagród w ramach dwóch konkursów: „Future generation” na opracowanie wizjonerskiej koncepcji produktu lub obiektu architektonicznego oraz „Top design”, którego celem jest promocja wzornictwa na europejskim poziomie.

  Uwieńczeniem Światowych Dni Innowacji 2011, 28 maja o godz. 18:00, będzie koncert zespołu „Oddział Innowacji Jazzowych”, pod merytorycznym patronatem Krzesimira Dębskiego i jego zespołu String Connection.

  Zakończenie tygodnia Światowych Dni Innowacji, a zarazem inauguracja projektu „Wola. Innowacje i Kreacje” odbędzie się 28 maja 2011 roku na terenie Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola. Projekt „Wola. Innowacje i Kreacje” potrwa do 30 października i obejmować będzie liczne wystawy, prezentacje, eventy, koncerty oraz warsztaty dla różnych grup społecznych. Młodzi adepci sztuki projektowania będą mieli szansę zrealizowania swoich projektów w mobilnej pracowni artystycznej.  W trakcie Światowych Dni Innowacji 2011 odbędą się także imprezy towarzyszące:
  - “What does a common future mean? I have or I had a dream...” - debata poświęcona konfliktowi na Bliskim Wschodzie poruszająca kwestie wpływu relacji między narodami na życie codzienne społeczności;
  - „Walk@ karnawału z postem” - spektakl Polskiego Teatru Tańca, ukazujący złożoność ludzkiej natury i jej sprzeczności w inscenizacji i choreografii Ewy Wycichowskiej;
  - „Forum dyskusyjne: Wielkopolska’s way to Excellence”, które poruszy temat doskonałości organizacyjnej oraz zarządzania jakością w firmach wielkopolskich.

  Szczegółowe informacje, rejestracja oraz transmisja konferencji online dostępne są na stronie internetowej www.sdi-wielkopolska.pl