trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Tańszy ,,Orlik” i wyższe nagrody

    Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa w pierwszym półroczu w działach kultura fizyczna i sport oraz turystyka, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przyjęto także opinię w sprawie projektowanych zmian w planie finansowym na bieżący rok związanych m.in. z realizacją programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach tego programu realizowanych jest aktualnie w Wielkopolsce 100 inwestycji. Około 30 proc. z nich, w wyniku oszczędności przetargowych, uda się wykonać poniżej szacowanych uprzednio kosztów.

    Radni przyjęli opinie rekomendujące sejmikowi zmianę warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz podwyższenie nagród dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Zgodnie z projektami nowych regulaminów samorząd województwa premiować będzie i wspomagać sport młodzieżowy oraz osiągnięcia zawodników uprawiających dyscypliny i konkurencje olimpijskie. Nagroda za złoty medal olimpijski będzie wynosić 20 tys. zł, a za mistrzostwo świata – 10 tys. zł.

    Drugą część posiedzenia komisji radni odbyli w Grodzisku Wielkopolskim, by zapoznać się z potencjałem oraz koncepcjami zwiększenia wykorzystania tamtejszego kompleksu sportowo-hotelowego. O problemach związanych z wykorzystaniem oraz rozwojem jednej z najnowocześniejszych w Polsce baz sportowych, w kontekście strategii rozwoju sportu w naszym kraju oraz potrzeb związanych z organizacją Euro 2012, rozmawiano z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz firmy Inter Groclin Auto.