trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategicznie o lotnisku

    Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w  dniu 24 listopada 2009 r.

    Radni zapoznali się z projektem przyszłorocznego budżetu województwa w działach, którymi zajmuje się komisja. Pozytywnie zaopiniowali przedłożone przez zarząd propozycje.
    Podczas rozpatrywania informacji o transporcie lotniczym w Wielkopolsce wiele mówiono o sytuacji i planach poznańskiego lotniska Ławica. Dyskutowano m.in. o wykorzystaniu 18 hektarów powojskowych terenów przy lotnisku przekazanych samorządowi. Radni zapoznali się tez z planami inwestycyjnymi zarówno samego portu lotniczego, jak i samorządów Poznania i województwa (przebudowa ulicy Bukowskiej).
    Komisja została również obszernie zapoznana z realizacją działań ze środków unijnych, którymi zajmuje się Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. Radni rozpatrywali także informacje: o działaniach podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz o działalności magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”. Wszystkie te dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane.