trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia promocji gospodarczej województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020

  Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Firma AGERON POLSKA tworzy Strategię promocji gospodarczej województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020.

  Celem projektu jest ustalenie, jak promować gospodarkę wielkopolską i firmy z Wielkopolski, by wzmocnić ich konkurencyjność, szczególnie w zakresie działalności eksportowej. Ponadto w Strategii określimy jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz wspierać turystykę biznesową.
  Na przełomie października i listopada 2010 r. planujemy serię spotkań konsultacyjnych w poszczególnych subregionach Wielkopolski. Chcemy lepiej poznać uwarunkowania funkcjonowania firm z poszczególnych podregionów i specyfikę ich planów rozwoju, tak aby opracowywana Strategia dla całego województwa uwzględniała zróżnicowanie regionu i dawała możliwość skorzystania z zaplanowanych działań promocyjnych jak największej liczbie podmiotów.

  Zaprojektujmy wspólnie Strategię Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020


  Zapraszamy do dyskusji:
  • firmy eksportowe i innowacyjne;
  • podmioty sektora turystycznego;
  • przedstawicieli gmin i powiatów;
  • inne instytucje zainteresowane promocją gospodarki.

  KALISZ
  27.10.2010, godz. 10:30 Hotel Calisia, ul. Nowy Świat

  LESZNO
  3.11.2010, godz. 10:30 Hotel Akwawit, ul. Św. Józefa 5

  KONIN
  4.11.2010, godz. 10:30 Siedziba Konińskiej Izby Gospodarczej, ul.
  Powstańców Wielkopolski 16

  PIŁA
  5.11.2010, godz. 10:30 Siedziba Izby Gospodarczej Północnej
  Wielkopolski, ul. Grunwaldzka 2

  POZNAŃ
  (dla podmiotów z powiatów sąsiadujących z Poznaniem)
  8.11.2010, godz. 10:30
  Sala Konferencyjna - Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A

  POZNAŃ
  (dla podmiotów z Poznania)
  9.11.2010, godz. 10:30
  Sala Konferencyjna - Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
  W programie panel dyskusyjny, warsztaty oraz poczęstunek.
  Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie:
  www.spg.wrpo15.wielkopolskie.pl/rejestracja

  Liczymy na udział w spotkaniach konsultacyjnych przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych rozwojem eksportu. Dla uczestników przewidujemy specjalną dyskusję warsztatową podejmującą temat promocji eksportu. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele samorządów oraz podmiotów działających w obszarze turystyki biznesowej, którzy w ramach osobnych sesji warsztatowych będą omawiali kwestie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz promocji turystyki biznesowej.
  Liczymy, że projekt zainteresuje Państwa i jednocześnie będzie okazją do wyrażenia swojej opinii odnośnie dotychczasowych działań z zakresu promocji eksportu prowadzonych przez samorząd – tak byśmy wiedzieli, co należałoby zmienić i czego w rzeczywistości Państwo oczekujecie.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą firmą pod numerem telefonu: (22) 6464221 lub pod adresem poczty elektronicznej:
  spg@ageron.pl.

  Ponadto wszelkie aktualne informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.spg.wrpo15.wielkopolskie.pl