trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spotkanie z Ambasadorem Kanady

  8 lutego 2011 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Leszek Wojtasiak spotkał się z J.E. Danielem Costello - Ambasadorem Kanady w Polsce. Ambasada Kanady aktywnie wspiera działania Wielkopolski na rzecz promocji innowacji, czego dowodem było objęcie patronatem Ambasadora - Dnia Kanady podczas Światowych Dni Innowacji we wrześniu 2010. Dzień poświęcony był zagadnieniom energii atomowej, ze szczególnym uwzględnieniem technologicznych i gospodarczo-społecznych aspektów rozwoju energii jądrowej w XXI w.

  Energetyka jądrowa była również tematem wiodącym spotkania 8 lutego br.  Omówiono możliwości prezentacji kanadyjskich doświadczeń w tym obszarze w ramach podróży studyjnej do Kanady osób zaangażowanych w rozwój energetyki jądrowej w Wielkopolsce. Celem wizyty byłoby poznanie działań administracji publicznej w zakresie informacji i komunikacji społecznej, w tym wsparcia samorządów lokalnych, systemu dozoru jądrowego oraz działań instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Wicemarszałek Wojtasiak podkreślił, że jednym z najbardziej istotnych elementów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych jest przygotowane społeczeństwo, świadomie popierające inwestycję.  Ambasador zauważył w tym kontekście, iż protesty społeczne, w tym organizacji ekologicznych, nie dotyczą w Kanadzie elektrowni jądrowych, które uznawane są za bezpieczne i czyste źródło energii. Więcej oponentów mają inwestycje w poszukiwania gazu łupkowego czy budowy hydroelektrowni. Kanadyjczycy chętnie zaprezentują swoje działania.

  Omówiono także możliwości współpracy w zakresie opracowania szkoleń dla wielkopolskich przedsiębiorców dotyczących certyfikowania wyrobów i usług w kontekście budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

  Ponadto, Wicemarszałek Leszek Wojtasiak podkreślił wagę współpracy wielkopolsko – kanadyjskiej w obszarze precyzyjnych technologii lotniczych na przykładzie Kaliskiego Klastra Lotniczego i zachęcił stronę kanadyjską do wzmożenia wsparcia dla współpracy w obszarze zaawansowanych technologii.

  Ambasador Kanady zaznaczył, że Wielkopolska to region, który może stać się pełnoprawnym partnerem dla Kanady i osobiście popiera rozwój dalszej współpracy. Jednym z obszarów wspólnych działań mógłby być także design, który rozwija się dynamicznie zarówno w Wielkopolsce, jak i w Kanadzie – zwłaszcza we francuskojęzycznej Prowincji Quebec.

  Innym istotnym dla strony kanadyjskiej tematem współpracy były kwestie złóż gazu łupkowego w Polsce i jego strategicznego znaczenia dla firm kanadyjskich oraz możliwości współpracy na tym polu z wielkopolskimi przedsiębiorcami. Wicemarszałek Wojtasiak poinformował JE Ambasadora o wielkopolskich przykładach poszukiwań gazu łupkowego, zachęcając do bezpośrednich kontaktów między przedsiębiorcami.

  Na spotkaniu poruszono także zagadnienia negocjowanej właśnie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE-Kanada (CETA), wskazując na jej duży pozytywny wpływ na zwiększenie kooperacji wielkopolskich i kanadyjskich przedsiębiorców. Poruszono także kwestię istotnego znaczenia PPP dla rozwoju gospodarki. Inwestycje budowane w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym również mogą być szansą na wspólne projekty kanadyjsko-wielkopolskie.

  JE Ambasador wpisał się do Księgi Honorowej Województwa Wielkopolskiego.