trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sport z turystyką

    Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w działach turystyka oraz kultura fizyczna i sport. Działania samorządu województwa w tych obszarach koncentrowały się m.in. na tworzeniu warunków organizacyjno-prawnych funkcjonowania turystyki, wspieraniu organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, budowy infrastruktury – w tym szlaków turystycznych i stanic wodnych, kształceniu kadr oraz promocji turystycznej regionu. Samorząd wspierał również związki i organizacje sportowe w zakresie upowszechniania i organizacji sportu dzieci i młodzieży, a także dofinansowywał rozbudowę i remonty infrastruktury sportowej.

    W ubiegłym roku z budżetu województwa rozpoczęto współfinansowanie budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach rządowo-samorządowego programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012”, planując budowę 41 boisk. Ostatecznie finansowaniem z budżetu 2008 r. objęto 36 inwestycji ,,orlika”, a 4 zadania przesunięto na kolejny rok w ramach tzw. środków niewygasających.
    Radni ocenili, że plan finansowy przychodów i wydatków w omawianych działach zrealizowany został prawidłowo, opiniując pozytywnie przyjęcie sprawozdania finansowego.