trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Skromniejsze inwestowanie

    Posiedzenie Komisji Kultury w dniu 23 listopada 2009 r.
    Prawie 120 mln złotych – to kwota zapisana w projekcie budżetu województwa na rok 2010 na utrzymanie i działalność instytucji kultury oraz inwestycje, a także dofinansowanie  wydarzeń kulturalnych w regionie i prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Plany wydatków na kolejny rok w marszałkowskich teatrach, muzeach oraz instytucjach upowszechniania kultury konstruowane były bardzo ostrożnie. To skutek pogarszających się prognoz wpływów do regionalnego budżetu, które w przyszłym roku mogą być niższe od zakładanych w trakcie konstruowania wieloletniego planu inwestycyjnego województwa.
    Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu na 2010 rok w działach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz administracja publiczna. Przychylnie zaopiniowano propozycje zmian w tegorocznym planie wydatków oraz w sprawie zmiany nazwy Muzeum Zespół Parkowy w Dobrzycy i przyjęcia nowego statutu tej placówki, a także określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.