trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W poniedziałek 18 lipca 2011 roku o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbędzie się IX Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę  w sprawie ustalenia składu osobowego  komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011.   
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2011 r oraz 2012r.
  9. Informacja o stratach w sadownictwie na terenie Wielkopolski.
  10. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym  - za 2010r.  
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umowy.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Pilskim.
  13. Podjecie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr VI/84/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r w sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.
  14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego.
  15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy- Zespołu Pałacowo-Parkowego.
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/61/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.
  17. Informacja o stanie gospodarki Województwa Wielkopolskiego w 2010r.
  18. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2010r.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. ”budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu” i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Województwem Wielkopolskim.
  20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku .
  21.Interpelacje i zapytania radnych.
  22. Zamknięcie posiedzenia.