trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ruszyły Szpitale Wielkopolski

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 14 kwietnia 2011 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2010”. Wskazali także swoich przedstawicieli do komisji rozpatrującej wnioski zgłoszone w ramach konkursów ofert na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w regionie.
    Członkowie komisji zapoznali się z informacją na temat wykorzystania przez województwo pieniędzy przekazanych do dyspozycji samorządu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tego tytułu województwo rozdysponowało 7,9 mln zł, w tym najwięcej, bo 6,48 mln zł na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej.
    Radni przyjęli pozytywne opinie w sprawie zmian w planie wydatków z budżetu województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczących działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przekazania 1,15 mln zł spółce Szpitale Wielkopolski. Jak uzasadniali przedstawiciele departamentu zdrowia, umożliwi to nowo powołanej spółce sfinansowanie prac koncepcyjnych i projektowych związanych z przygotowywaniem budowy szpitala dziecięcego w Poznaniu.
    Ponadto przyjęto opinie umożliwiające podjęcie przez sejmik uchwał w sprawie zmian statutów szpitali wojewódzkich w Kaliszu, Poznaniu oraz Chodzieży.