trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rusza przetarg na budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  29 marca 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu przetargu nieograniczonego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu". 

  Ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w najbliższych dniach.

  Informacja o wyżej wymienionym postępowaniu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW.

   

   

  Informacja archiwalna:

  Konkurs architektoniczny na siedzibę Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego rozstrzygnięty