trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozmowy o inwestycjach wodnych

  W Brudzewie odbyło się spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z samorządowcami z powiatu tureckiego i kolskiego oraz przedstawicielami Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. Tematem spotkania było umocnienie i modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty oraz konserwacja i udrożnienie koryta rzeki Teleszyny.


  Modernizacja wałów jak i konserwacja rzeki Teleszyny są koniecznością. Jednak ze względu na brak środków finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia, trudno określić kwoty jakie można by przeznaczyć na powyższe działania.
  Krzysztof Grabowski, popierając stanowiska swoich przedmówców odnośnie bezwzględnej potrzeby modernizacji wałów rzeki Warty i konserwacji koryta rzeki Teleszyny stwierdził, że ze względu na obecną sytuację hydrometeorologiczną jest to sprawa priorytetowa. Zapewnił jednocześnie, że przedstawi Zarządowi Województwa Wielkopolskiego propozycję zadeklarowanej pomocy finansowej w celu priorytetowego rozważenia przez Zarząd i zabezpieczenia w budżecie Województwa Wielkopolskiego środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

  Wstępnie wsparcie finansowe dla inwestycji polegającej na remoncie wału i udrożnieniu koryta rzeki Teleszyny zadeklarowały samorządy z terenu powiatów tureckiego i kolskiego oraz Kopalnia Węgla Brunatnego “Adamów” S.A w Turku.

  Konkluzją spotkania było przygotowanie projektu wspólnego porozumienia dotyczącego konserwacji koryta rzeki Teleszyny, w którym zostaną zawarte deklaracje wsparcia finansowego poszczególnych stron. Wstępne deklaracje ze strony samorządów i kopalni opiewają na kwotę około 500-600 tyś. złotych.


  Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczył także w spotkaniu na temat funkcjonowania gminnych spółek wodnych i utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu kaliskiego. Przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, była także sytuacja hydrologiczna rzeki Bawół.
  Uczestnicy wnioskowali o zwiększenie ilości nakładów przez budżet państwa na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz rzek, które są przyczyną podtopień i zalań użytków rolnych. Wnioskowano o skorelowanie składek i ich ściągalność łącznie z podatkiem gruntowym. Krzysztof Grabowski poinformował, że przeznaczono w budżecie Województwa Wielkopolskiego na bieżący rok jeden milion złotych na dotacje do spółek wodnych, z których mogą skorzystać rolnicy.