trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rolnicze wyzwania

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 października 2010 r.
    Radni wysłuchali informacji dotyczących ustaleń Panelu Ekspertów Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Jak podkreślano, udział energii odnawialnej w ogólnych bilansach tych państw, choć niższy od unijnych limitów, będzie rósł, a jej coraz poważniejszym źródłem są paliwa pochodzące z upraw rolniczych i odpadów pohodowlanych. Wymaga to jednak większego niż dotychczas zaangażowania samorządów województw w działania służące upowszechnianiu zastosowań biopaliw i technologii wytwarzania energii odnawialnej.
    Członkowie komisji zapoznali się także z informacją Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat przebiegu prac związanych z usuwaniem skutków powodzi. Otrzymane na ten cel dotacje z budżetu państwa pozwolą na wykonanie w tym roku najpilniejszych prac m.in. w polderze Golina oraz u ujścia Prosny do Warty.
    Radni wysłuchali również informacji dotyczących funkcjonowania rolniczych grup producenckich w Wielkopolsce. Jak wynika z danych marszałkowskiego departamentu rolnictwa, około dwudziestu procent polskich grup działa w Wielkopolsce. Najwięcej (10 proc.) z nich stanowią podmioty związane z hodowlą i przetwórstwem trzody chlewnej. Są też grupy mleczarskie, warzywne, zbożowo-nasienne, drobiarskie. Wśród grup przeważają spółdzielnie, mniej licznymi kategoriami podmiotów są spółki prawa handlowego i zrzeszenia.