trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Restrukturyzacja szpitali

    Omówiono wykonanie wojewódzkiego programu profilaktyki w walce z rakiem szyjki macicy. Wydatki na ten cel zostały zwiększone z 800 tys. do 1 miliona 240 tysięcy zł. Dyskutując o problemach związanych z restrukturyzacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskazywano zarówno na pozytywne efekty przekształceń, jak też związane z nimi problemy i ograniczenia. Podkreślano, iż w niektórych przypadkach można było zrobić więcej w celu oddłużenia i restrukturyzacji szpitali.

    Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał sejmiku na najbliższą sesję, m.in. dotyczące przesunięć w budżecie (na organizację ferii zimowych i konkursów). Dyskutowano także o działalności rad społecznych w szpitalach oraz zagrożeniach społecznych związanych ze sprzedażą tzw. dopalaczy.