trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Renesans drogi wodnej E70

    11 lipca 2011r. przedstawiciele zarządów 5 województw: wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego podpisali deklarację w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 w latach 2012 – 2014. Wielkopolskę reprezentował Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

    W  Wielkopolsce droga wodna E70 to przede wszystkim rzeka Noteć. W sierpniu 2006 roku marszałkowie województw, przez które przebiega szlak wodny E70, podjęli wspólną inicjatywę rewitalizacji oraz aktywizacji zarówno gospodarczej jak i turystycznej jego polskiego odcinka. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest m.in. dostosowanie parametrów rzek i infrastruktury do warunków umożliwiających żeglugę. Oznacza to przywrócenie drodze wodnej E70 pierwotnej II klasy technicznej, gwarantującej przez minimum 240 dni w roku bezpieczną, całodobową żeglugę.

    Wielkopolskie samorządy lokalne z miejscowości położonych wzdłuż trasy E70 przyjęły z uznaniem projekt rozwoju szlaku, upatrując w nim szansę na odrodzenie przedwojennej żeglugi śródlądowej. Za rozwojem aktywnej turystyki wodnej zdecydowanie opowiedziały się m.in.: Czarnków, Ujście, Drawsko i Wieleń.

    W ramach aktywizacji drogi wodnej E70 w Wielkopolsce odbyło się uroczyste otwarcie przystani żeglarskich na rzece Noteć w Drawsku oraz Czarnkowie. Całkowity łączny koszt rewitalizacji dwóch przystani wodnych to ponad 6 milionów złotych, z czego znaczna część środków pochodziła z Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013.