trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Radni o zdrowiu

  LXIV sesja sejmiku w dniu 22 lutego 2010 r.
  Suma wszystkich wydatków zrealizowanych i planowanych w latach 2007- 2010 w wojewódzkich placówkach opieki zdrowotnej przekroczy 380 mln zł – poinformowano radnych podczas lutowej sesji sejmiku.  – Ale nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej – kwitowali te informacje radni sejmikowej opozycji, wywołując dyskusję na temat aktualnej kondycji wielkopolskich szpitali. Poruszano w niej m.in. problemy związane z finansowaniem świadczeń leczniczych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i słabnącą kondycją ekonomiczną dużych wielospecjalistycznych placówek. Zastanawiano się nad kierunkami niezbędnej restrukturyzacji opieki szpitalnej, sposobami przyspieszenia najpilniejszych inwestycji.
  Sejmik wyraził zgodę na poręczenie kredytu w wysokości 12 mln zł dla znajdującego się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej Szpitala Kardiologiczno-Rehabilitacyjnego w Kowanówku. Zadecydowano ponadto o udzieleniu pomocy finansowej kolejnym czterem samorządom budującym obiekty sportowe w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
  Radni przyjęli apel o zachowanie dotychczasowego statusu 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Wyrazili również zgodę na przystąpienie przez województwo do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz na nieodpłatne przejęcie do 60 procent udziałów należących obecnie do Skarbu Państwa.
  Podjęto uchwały związane z funkcjonowaniem jednostek podległych samorządowi województwa, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności za rok 2009 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz regulaminu organizacyjnego WODR, a także uchwały zmieniające statuty kilku  wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.
  Pozytywnie zaopiniowano wniosek gminy Trzemeszno o korektę granic administracyjnych, podyktowaną m.in. potrzebą właściwego utrzymania dróg lokalnych, która o 300 hektarów może powiększyć obszar województwa wielkopolskiego.